Fotosúťaž PMVRO

Organizátori

Partneri fotosúťaže

mmikolasik

Záštitu nad fotosúťažou prevzalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

A+ R A-

Kódex používania obrazov a podávania správ

Bez ohľadu na to, že subsaharskú Afriku tvorí vyše 30 rôznych krajín s rôznou hospodárskou úrovňou -  keď sa povie Afrika, väčšina ľudí si hneď predstaví hladujúce deti.  Aj to je dôsledok stereotypného podávania správ a obrazového materiálu pri zobrazovaní situácie v rozvojových krajinách.

Mimovládne organizácie, ktoré pracujú v oblasti humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce si problém vytvárania stereotypov uvedomujú. Aj preto sa rozhodli prijať „Kódex používania obrazov a podávania správ", ktorého cieľom okrem iného je vyhnúť sa stereotypom pri používaní fotografií a informovaní verejnosti o svojich projektoch a situácii v rozvojových krajinách. Pripomína tiež princíp rešpektovania ľudskej dôstojnosti pri zobrazovaní chudoby.

Obrazy a správy by mali komplexne prezentovať poskytovanú pomoc, ako aj partnerstvá, ktoré často vznikajú medzi miestnymi a medzinárodnými mimovládnymi organizáciami.

Hodnoty ľudskej dôstojnosti, rešpektu a autentickosti tak, ako je uvedené v tomto kódexe, musia byť základom každej komunikácie.

Obrazy a správy vyberáme na základe týchto princípov:

  • rešpektovanie ľudskej dôstojnosti zobrazovaných a opisovaných osôb,
  • viera v rovnosť všetkých ľudí,
  • presvedčenie o nevyhnutnosti podporovať férovosť, solidaritu a spravodlivosť.

Celé znenie kódexu, ku ktorému sa prihlásila Platforma MVRO nájdete tu.