Fotosúťaž PMVRO

Organizátori

Partneri fotosúťaže

mmikolasik

Záštitu nad fotosúťažou prevzalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

A+ R A-

Platforma MVRO

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (Platforma MVRO) je združením právnických osôb - strešnou organizáciou 31 slovenských mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú najmä zahraničnou rozvojovou spoluprácou, humanitárnou pomocou a globálnym vzdelávaním na Slovensku.

Platforma MVRO je jedným z priamych aktérov v oblasti zahraničnej rozvojovej a humanitárnej pomoci, spolupráce a politiky Slovenskej republiky, Európskej únie a ďalších inštitúcií zameraných na rozvoj v ekonomicky menej rozvinutých krajinách. Platforma MVRO realizuje svoje aktivity vďaka podpore rôznych projektov. Na základe Memoranda o porozumení sa Platforma MVRO stala partnerom Ministerstva zahraničných vecí SR pri prerokovávaní otázok rozvojovej spolupráce. Zároveň sa zameriava na zvyšovanie povedomia o rozvojovej spolupráci a globálnych súvislostiach medzi širokou verejnosťou.

Platforma MVRO je súčasťou slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) a jej motívom pre podporu členských organizácií a realizáciu rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci je najmä:

  • spoluzodpovednosť za globálny vývoj a morálna povinnosť prispieť k zmierneniu chudoby vo svete;
  • plnenie záväzkov a prísľubov vyplývajúcich z členstva SR v EÚ, v medzinárodných organizáciách a z pristúpenia SR k medzinárodným dokumentom.

Bližšie informácie nájdete na www.mvro.sk.