Fotosúťaž PMVRO

Organizátori

Partneri fotosúťaže

mmikolasik

Záštitu nad fotosúťažou prevzalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

A+ R A-

Projekt V4Aid- Spoločná podpora Miléniovým rozvojovým cieľom

Fotosúťaž vznikla v rámci projektu V4 Aid, ktorý trval od februára 2011 do mája 2014.

Poslaním projektu V4 Aid- Spoločná podpora Miléniovým rozvojovým cieľom bolo zapojenie sa do globálnej snahy o redukciu chudoby prostredníctvom silnejšieho angažovania nových členských štátov EÚ.

Cieľom tohto projektu bolo dosiahnuť nezávislejšie a proaktívnejšie zapojenie cieľových skupín do ovplyvňovania národných politík oficiálnej rozvojovej pomoci s cieľom zamerať sa na znižovanie chudoby. Podpísaním prístupovej zmluvy k EÚ sa nové členské štáty zaviazali plne participovať na rozvojovej spolupráci EÚ a prispievať 0,17% HNP na pomoc rozvojovým krajinám do roku 2010 a 0,33% HNP do roku 2015.

Historicky, politicky a ekonomicky prepojené krajiny V4 sú v obzvlášť dobrej pozícii viesť angažovanie nových členských štátov v rozvojovej spolupráci.

Aktivity projektu stavali na podobnosti krajín V4 a snahou bolo rozšíriť už existujúcu regionálnu spoluprácu na oblasť rozvojovej pomoci. Do projektu boli zapojení politici, média a široká verejnosť.

Projekt V4 Aid- Spoločná podpora Miléniovým rozvojovým cieľom, nadväzoval na predchádzajúci projekt tých istých partnerských organizácií „To Act You Have to Know". Na projekte participovali okrem Platformy MVRO a PDCS aj Člověk v tísni (ČR), DemNet- Foundation for Development of Democratic Rights (HU), Polish Humanitarian Action(PL).

Projekt bol financovaný z prostriedkov Európskej komisie a spolufinancovaný z prostriedkov programu SlovakAid.