Fotosúťaž PMVRO

Organizátori

Partneri fotosúťaže

mmikolasik

Záštitu nad fotosúťažou prevzalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

A+ R A-

Rozvojové krajiny

Fotografie prihlásené do súťaže v rámci kategórie Miléniové rozvojové ciele môžu pochádzať len z rozvojových krajín, najmä tých, ktoré sú uvedené v zozname DAC (na stiahnutie tu).

Medzinárodná rozvojová spolupráca je v súčasnosti v prechodnej fáze. Napĺňanie Miléniových rozvojových cieľov sa blíži ku koncu a medzinárodné spoločenstvo sa pripravuje na prechod k agende po roku 2015 a s ňou spojenými udržateľnými rozvojovými cieľmi. Ponúka sa tak príležitosť prispieť k inovatívnemu, demokratickejšiemu chápaniu rozvojovej spolupráce, rozvojovej krajiny a rozvoja ako takého. V rámci tejto fotosúťaže môžete aj vy kreatívnym spôsobom vyjadriť svoj postoj k dosahovaniu rozvojových cieľov.

Rozvojové krajiny sa označujú aj pojmom krajiny globálneho Juhu, chudobné krajiny či krajiny tretieho sveta (pojem, ktorý sa používal najmä do začiatku 90. rokov). Neexistuje však žiadna jednoznačná definícia rozvojovej krajiny. V nasledujúcich riadkoch predkladáme niekoľko ustálených kategorizácií rozvojových krajín.

Rozvojová krajina je charakterizovaná relatívne nízkou životnou úrovňou, nerozvinutou industriálnou základňou a miernym až nízkym indexom ľudského rozvoja. Pre tieto krajiny je typický nízky príjem na osobu a rozšírená chudoba. Rozvojové krajiny sú zväčša bývalé kolónie. Pod nevýkonné hospodárstvo sa podpisujú orientácia na poľnohospodárstvo a ťažobný priemysel, ako aj občianske vojny, ale v neposlednom rade aj nízka vzdelanosť obyvateľstva, prírodné katastrofy a neschopnosť im čeliť a odstraňovať ich následky. Významným problémom rozvojových krajín sú aj rôzne epidémie, ktorých šírenie je uľahčené nedostatočnou zdravotníckou starostlivosťou, nezamestnanosťou a nízkym ohodnotením pracujúcich.

Ako rozvojové krajiny sa obvykle označujú africké krajiny, väčšina latinskoamerických krajín, krajiny juhozápadnej, južnej a juhovýchodnej Ázie a krajiny Oceánie s výnimkou Austrálie a Nového Zélandu.

OSN používa na meranie rozvoju štátu Index ľudského rozvoja (Human Development Index- HDI), na základe ktorého určuje, či je štát rozvinutý alebo rozvojový. HDI zahŕňa údaje štátu v troch základných aspektoch: (1) dĺžka života obyvateľstva meraná priemernou dĺžkou života pri narodení; (2) dosiahnutá vzdelanostná úroveň obyvateľstva meraná gramotnosťou dospelého obyvateľstva (dve tretiny váhy hodnoty údaju) a počtom prihlásených na školy prvého, druhého a tretieho stupňa (tretina váhy hodnoty indexu); (3) slušná životná úroveň meraná hrubým domácim produktom pripadajúcim na jedného obyvateľa k parite kúpnej sily v USD.

Svetová banka klasifikuje štáty podľa výšky príjmu. Ako nízko príjmové označuje štáty s ročným príjmom na osobu $905 a menej, nižšie stredne príjmové štáty s príjmom od $906 do $3595 na osobu, vyššie stredne príjmové v rozmedzí $3,596 - $12,195 a vysoko príjmové od $12,196.

Do kategórie rozvojových krajín patria aj (ale nielen) najmenej rozvinuté krajiny (LDCs- Least Developed Countries). Tieto krajiny podľa OSN vykazujú najnižšie indikátory sociálno-ekonomického rozvoja a majú najnižší index ľudského rozvoja spomedzi všetkých štátov sveta. Sú klasifikované podľa troch kritérií: (1) nízky príjem, (2) ľudský kapitál (založený na indikátoroch výživy, zdravia, vzdelania a gramotnosti dospelých), (3) ekonomická citlivosť (založená na nestabilite poľnohospodárskej produkcie, exportu tovarov a služieb, atď.). V súčasnosti sem patrí 49 štátov. Ako prvá sa z tejto skupiny vyslobodila Botswana v roku 1994.

Z geografického hľadiska delíme LDCs takto:

Afrika: Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Stredoafrická republika, Čad, Komory, Demokratická republika Kongo, Džibuti, Ekvatoriálna Guinea, Eritrea, Etiópia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Lesotho, Libéria, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritánia, Mozambik, Niger, Rwanda, Svätý Tomáš a Princov ostrov Senegal, Sierra Leone, Somálsko, Sudán, Togo, Uganda, Tanzánia, Zambia

Ázia: Afganistan, Bangladéš, Bhután, Kambodža, Laos, Maldivy, Mjanmarsko, Nepál, Východný Timor, Jemen

Amerika: Haiti.

Oceánia: Kiribati, Samoa, Šalamúnove ostrovy, Tuvalu, Vanuatu

Za menej rozvinuté krajiny, krajiny prechádzajúce transformačným procesom, považujeme krajiny Západného Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko vrátane Kosova) a Východného partnerstva EÚ (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina) ako aj krajiny Blízkeho východu a severnej Afriky (Alžírsko, Egypt, Jordánsko, Libanon, Líbya, Maroko, Palestínske teritórium, Sýria, Tunisko).