Fotosúťaž PMVRO

Organizátori

Partneri fotosúťaže

mmikolasik

Záštitu nad fotosúťažou prevzalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

A+ R A-

Rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc

Vo vzájomne čoraz viac prepojenom svete je boj proti chudobe nielen morálnym záväzkom, ale pomáha budovať stabilitu a mier vo svete. Aj preto sa rozvinuté štáty, vrátane Slovenska, zaviazali, že budú na rozvojovú pomoc poskytovať časť svojho bohatstva. Financie vyčlenené z rozpočtov národných vlád sa označujú ako oficiálna rozvojová pomoc. Mimovládne rozvojové organizácie realizujú projekty v rozvojových krajinách z financií získaných z oficiálnej rozvojovej pomoci ako aj zbierok, nadácií, či podpory súkromného sektora.

Účinná pomoc by mala zabezpečovať udržateľný rozvoj – nemala by budovať v rozvojových krajinách závislosť na pomoci, ale vytvárať príležitosti na to, aby dokázali naštartovať vlastný rozvoj. Mala by vychádzať zo skutočných potrieb rozvojových krajín a miestnych komunít a uskutočňovať sa v spolupráci s nimi. Rozvojová pomoc sa aj preto označuje ako rozvojová spolupráca a v záujme jej účinnosti by spoluprácou aj mala byť.

Prečo SR poskytuje rozvojovú pomoc?

  • Slovensko má medzinárodné záväzky k poskytovaniu rozvojovej pomoci a v medzinárodnej politike chce byť vnímané ako zodpovedný a dôveryhodný partner
  • Slovensko nie je chudobná krajina, ako člen OECD patrí k najbohatším štátom sveta
  • Svet je tak vzájomne prepojený, že aj problémy vo vzdialenejších častiach sveta - následky klimatických zmien, bezpečnosť vo svete, migrácia - sa nás týkajú a zmena k lepšiemu je aj vo vlastnom záujme Slovenska
  • Aj malá krajina, najmä ak má skúsenosti s transformáciou ekonomiky a spoločnosti, môže priniesť premyslenú pozitívnu zmenu v životoch ľudí v rozvojových krajinách
  • V súčasnej dobe ekonomických ťažkostí potrebujú chudobní ľudia našu pomoc ešte viac ako predtým
  • Rozvojovú a humanitárnu pomoc podporujú aj samotní občania Slovenska, najmä z morálnych dôvodov a solidarity voči ľuďom v núdzi

8 z 10 opýtaných (77%) si myslí, že je veľmi dôležité pomáhať ľuďom v rozvojových krajinách (Eurobarometer o rozvojovej pomoci, 2013)

Vo verejných zbierkach darovali ľudia v rokoch 2012-2013 napríklad:

-- viac ako 860 tisíc EUR - 18. ročník verejnej zbierky „Dobrá novina“ na projekty v Afrike,

-- viac ako 100 tisíc EUR - 7. ročník verejnej zbierky „Tehlička pre Južný Sudán“,

-- viac ako 63 tisíc EUR - verejná zbierka UNICEF Týždeň modrého gombíka 2013 pre Ugandu.

Tieto príspevky sa nezapočítavajú do oficiálnej rozvojovej pomoci, čo dokazuje, že Slováci prejavujú solidaritu s chudobnými nad rámec záväzkov, ku ktorým sa Slovensko zaviazalo.

Humanitárna pomoc je chápaná najmä ako pomoc v stave núdze a v tiesni, je reakciou na mimoriadnu udalosť, ktorú nemožno predvídať. Spravidla je krátkodobá.

Podstatou humanitárnej pomoci je prejav solidarity s ľuďmi v núdzi prostredníctvom pomoci, podpory a záchranných operácií. Tie majú pomôcť ľuďom bez ohľadu na etnický pôvod, náboženské vyznanie alebo politické presvedčenie. Pomoc smeruje predovšetkým k tým najzraniteľnejším obyvateľom rozvojových krajín, obetiam prírodných katastrof, kríz spôsobených človekom, pri stave nedostatku potravín alebo iných núdzových situáciách. Núdzovou situáciou je stav vytvorený mimoriadnou udalosťou, ktorý krajina nedokáže zvládnuť z vlastných zdrojov, pričom ľudia v tejto situácii trpia alebo prichádzajú o dôstojnosť. Dôležitou stránkou humanitárnej pomoci je dodržiavanie humanitárnych princípov, predovšetkým ľudskosti, nestrannosti, neutrality a nediskriminácie.