Fotosúťaž PMVRO

Organizátori

Partneri fotosúťaže

mmikolasik

Záštitu nad fotosúťažou prevzalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

A+ R A-

ŽI FÉR

Prečo ŽI FÉR?

Miléniové rozvojové ciele uskutočňujú zmenu v životoch ľudí a od ich prijatia v roku 2000 bol zaznamenaný značný pokrok v ich dosahovaní. Je však otázne, či do roku 2015 budú naplnené. V súčasnosti vo svete trpí hladom 1 z 8 ľudí, 57 miliónov detí nenavštevuje školu, 7 miliónov ľudí trpiacich HIV/AIDS v roku 2011 nemalo prístup k potrebnej liečbe, 2,5 miliardy ľudí stále nemá prístup k základnej sanitácii.

Svet je v dnešnej dobre príliš prepojený na to, aby sme si nevšímali to, čo sa deje za hranicami Slovenska. A to najmä preto, lebo situácia v iných krajinách sa dotýka aj nás. Udalosti, ktoré sa dejú v odľahlejších kútoch sveta majú dopady aj na nás a pociťujeme ich v našom každodennom živote. To platí aj z opačného pohľadu: udalosti, politické rozhodnutia štátu a životný štýl nás Slovákov a Európanov ovplyvňujú životy ľudí v pre nás geograficky vzdialených krajinách.

Tieto súvislosti môžeme pozorovať pri zvyšovaní cien ropy, či potravín, pri globálnom otepľovaní, migrácii alebo daňových únikoch. Aj my ako jednotlivci však našim správaním a spôsobom života prispievame k pozitívnym i negatívnym zmenám vo svete, ktoré majú veľmi široký - globálny dopad. Každý človek žijúci na tejto planéte tak nesie spoluzodpovednosť za jej budúcnosť a život veľkého množstva ďalších ľudí.

Rozvojová spolupráca je dôležitým nástrojom dosahovania Miléniových rozvojových cieľov, avšak nie je jedinou odpoveďou pre zlepšenie životov ľudí v rozvojových krajinách. Mnohé ďalšie  politiky rozvinutých krajín, najmä EÚ, majú závažné pozitívne aj negatívne dôsledky na menej rozvinuté krajiny. Ide o politiky v oblasti obchodu, životného prostredia a klimatickej zmeny, poľnohospodárstva, či financií. Len pre porovnanie, podľa správy vydanej organizáciou CONCORD predstavovali nelegálne finančné toky z rozvojových krajín v roku 2010 minimálne 859 miliárd dolárov, čo je 13-krát viac, ako vynaložila Európska únia na rozvojovú pomoc minulý rok. Svetová banka odhadovala, že remitencie do rozvojových krajín v roku 2013 mohli dosiahnuť úroveň až 414 miliárd dolárov a v ďalších rokoch sa predpokladá ich nárast.

Vo svete dnes žije asi 7 miliárd ľudí, pričom podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) viac ako 1 miliarda ľudí vo svete má nadváhu. V ostatnej správe o potravinovej bezpečnosti agentúry FAO sa však uvádza, že v rokoch 2011-2013 trpelo chronickým hladom zhruba 842 miliónov ľudí, teda 12 % svetovej populácie. Paradoxom dneška je, že vo svete sa každý rok vyhadzuje približne tretina potravín, čo je 1,3 miliardy ton. V EÚ to ročne vychádza na 90 miliónov ton potravín.

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií spolu s ďalšími organizáciami združenými v európskej konfederácii CONCORD sa snaží na politickej úrovni presadzovať princíp koherencie politík pre rozvoj. Veľmi jednoducho povedané, ide o to, aby iné politiky Slovenska a EÚ v oblastiach ako obchod, financie, životné prostredie, migrácia a podobne, nemali negatívne dopady na rozvojové ciele.

Tým ako môžeme my všetci ako jednotlivci prispieť k férovejšiemu svetu, sa zaoberá kampaň „ŽI FÉR“. Jej myšlienky môžete odzrkadliť aj vy prostredníctvom vašich fotografií v siedmich podkategóriách.  

Pre inšpiráciu vám ponúkame týchto 7 videí z kampane ŽI FÉR:

1. Životné prostredie tu
2. Lokálne produkty tu
3. Aktívne občianstvo tu
4. Spravodlivejší obchod tu
5. Zodpovedné cestovanie tu
6. Dôstojná práca tu
7. Zodpovedná spotreba tu

Viac informácií o kampani ŽI FÉR nájdete na www.mvro.sk/zifer.

 

1. Chránime životné prostredie
V septembri 2013 zverejnili dlho očakávanú analytickú správu medzivládneho panelu OSN ku globálnej klimatickej zmene. Vyplýva z nej, že z 95% je globálna klimatická zmena zapríčinená ľudským pričinením, čiže našim prístupom k životnému prostrediu. Udržateľný rozvoj je založený na troch pilieroch: sociálnom, environmentálnom a ekonomickom. Ak sa vzťah spoločnosti a hospodárstva voči životnému prostrediu nezmenia, môže to mať veľmi negatívny vplyv na životy budúcich generácií.

Zachytili ste svojím foťákom šetrenie vodou a energiami? Triedite u vás doma, v práci, či na ulici odpad? Všimli ste si používanie alternatívnych zdrojov energie? Zapojili ste sa do zberu odpadkov a čistenia vášho mesta či dediny? Máte ďalšie tipy ako žiť fér? Dajte nám o tom vedieť.

2. Nakupujeme lokálne produkty
Faktom je, že väčšina potravín sa na náš stôl dostáva zo zahraničia, pričom ich samotný dovoz predstavuje nezanedbateľnú časť ich ceny. Navyše počas niekoľkodňovej prepravy môže dôjsť k znehodnoteniu výživových a kvalitatívnych vlastností potravín, ktoré nakupujeme. Naši starí a prastarí rodičia pred niekoľkými desiatkami rokov vedeli, čo sa oplatí. Nakupovanie lokálnych produktov začína byť v dnešnej dobe trendom. Okrem toho má aj pozitívne dopady na lokálnu zamestnanosť a ekonomickú situáciu komunity. Nakupovanie lokálnych produktov odbúrava potrebu dovozu potravín dostupných aj od lokálnych pestovateľov. Naše životné prostredie to určite ocení a vaši drahí si určite radi pochutnajú na čerstvých produktoch.

Stretli ste sa s lokálnymi producentmi potravín? Nakupujete čerstvé ovocie a zeleninu dopestované vo vašom kraji? Dozvedeli ste sa pri nákupe sezónnych produktov niečo zo života milej panej či pána, ktorí vám ich predali? Porozprávali ste sa na trhovisku so susedmi, ktorých ste dávnejšie nevideli? Vytvorili ste si za panelákom komunitnú záhradu? Máte ďalšie tipy ako žiť fér? Dajte nám o tom vedieť.

3. Podporujeme aktívne občianstvo
Na Slovensku pribúda aktívnych ľudí, ktorí podporujú idey férového života. Čistia lesy, upratujú a skrášľujú ulice, organizujú kultúrne podujatia i diskusie na témy súčasných spoločenských výziev, zapájajú sa do pochodov za dobré myšlienky, mobilizujú verejnosť na cyklojazdách či iniciujú lokálne trhy. Práve aktívnou participáciou na podobných aktivitách, z vlastného presvedčenia a bez nároku na finančné ohodnotenie dokážeme pozitívne meniť spoločenskú náladu na Slovensku. Skupiny ľudí, ktorí majú chuť žiť mimo ustálených väčšinových trendov a neboja sa vystúpiť z radu, sa stávajú inšpiráciou pre ostatných.

Zapojili ste sa do dobrovoľníckych aktivít vo vašom okolí? Máte ďalšie tipy ako žiť fér? Dajte nám o tom vedieť.

4. Presadzujeme spravodlivejší obchod
V súčasnosti sa častokrát stáva, že mnohí pestovatelia a výrobcovia produktov doplácajú na neférovú dynamiku medzinárodného trhu a jeho výrobných reťazcov. Nedostávajú tak za svoju prácu odmenu, ktorá by im zabezpečovala zdroje na dôstojný život a zodpovedala by ich nákladom na výrobu. Fairtrade je najznámejší a svetovo najviac rozšírený systém sociálnej certifikácie. Obchodné vzťahy založené na vzájomnom rešpekte a transparentnosti, na ktorých je Fairtrade založený, umožňujú znevýhodneným producentom a pracovníkom z rozvojových krajín zlepšovať ich životnú úroveň. Fairtrade sa týka nielen kávy, čaju, či banánov, ktoré sú u nás pomerne známe, ale aj ďalších druhov ovocia a zeleniny, medu, bavlny, cukru atď. Fairtrade nie je univerzálnym riešením problémov v medzinárodnom obchode, pomáha však konkrétnym producentom a ich rodinám.

Dali ste si minule v kaviarni fairtrade kávu z Etiópie, či inej krajiny? Zorganizovali ste férové raňajky pre vašich kolegov či priateľov počas Svetového dňa Fair Trade, alebo inokedy? Videli ste dokument o spravodlivom obchode? Máte ďalšie tipy ako žiť fér? Dajte nám o tom vedieť.

5. Cestujeme zodpovedne
Motorové vozidlo vlastní v súčasnosti približne len 10% ľudí na svete. Autá, na ktorých výrobu a spojazdnenie je potrebná lacná pracovná sila a obrovské množstvo nerastných surovín, zanechávajú negatívnu stopu na životnom prostredí. Jedna pätina všetkých emisií CO2 z Európskej únie pochádza z automobilovej dopravy. Preto je dobré hľadať alternatívne spôsoby prepravy napr. bicykle, vlaky, mestskú hromadnú dopravu či chôdzu. Aj takýmto spôsobom vieme prispievať k férovejšiemu svetu.

Jazdite do práce na bicykli? Potvrdilo sa vám, že v zápche ste boli rýchlejší ako autá? Spaľujete chôdzou kilogramy a kompenzujete tak svoje sedavé zamestnanie? Cestujete domov na východ radšej vlakom? Ak cestujete do práce autom, zdieľate voľné miesta so susedmi alebo kolegami? Máte ďalšie tipy ako žiť fér? Dajte nám o tom vedieť.

6. Obhajujeme dôstojnú prácu
„Šaty robia človeka", hovorí známe slovenské príslovie. Či sa ním pri nákupe riadime alebo nie, väčšinou si oblečenie vyberáme na základe jeho ceny, trendovosti, či momentálnej nálady. Aj z tohto dôvodu nám možno pri tom uniká faktor, ktorý ovplyvňuje život nás a mnohých ďalších ľudí oveľa viac ako to, či je oblečenie práve „in". Je ním pôvod našich tričiek, nohavíc, sukní, či topánok. Ako globálni spotrebitelia vieme zodpovedným nákupom oblečenia podporiť pracovné a životné podmienky tisíce kilometrov vzdialených výrobcov nášho „štýlu". Problém dôstojnej práce sa však netýka len textilného priemyslu. Nenájdeme ho nielen v rozvojových krajín, ale aj na Slovensku.

Všimli ste si pri nákupe oblečenia na štítku „Made in ..."? Vyhľadali ste si na internete informácie o tom, ako sa správa daná firma ku svojim zamestnancom? Zapojili ste sa do kampane „Clean Clothes"? Informovali ste sa o tom, v akých podmienkach pracujú šičky na Slovensku? Máte ďalšie tipy ako žiť fér? Dajte nám o tom vedieť.

7. Správame sa ako zodpovední spotrebitelia
Žijeme v spoločnosti, ktorá inklinuje k nadmerne konzumnému spôsobu života. Naozaj ale potrebujeme k životu nevyhnutne všetko, čo nás zláka nakúpiť? Kým chronickou podvýživou trpí vo svete jeden človek z ôsmich, priemerný Európan vyhodí ročne 180 kg potravín. Narastajúci počet obéznych ľudí je problémom nielen zdravotným, ale aj spoločenským. Konzum sa však netýka len potravín, ale aj oblečenia, elektroniky či iného spotrebného tovaru. Ak spotreba bude narastať rovnakým tempom ako doteraz, odhaduje sa, že do roku 2030 budeme potrebovať 2 planéty. Zodpovední spotrebitelia sa zamýšľajú nad limitmi našej planéty a prispôsobujú mu svoje spotrebné správanie.

Máte tipy ako neplytvať potravinami? Uskladňujete ich šetrne, či chodíte do obchodu s vopred pripraveným nákupným lístočkom? Recyklujete, čo sa dá? Používate jeden mobil aj dlhšie ako dva roky, až kým sa nepokazí? Máte ďalšie tipy ako žiť fér? Dajte nám o tom vedieť.