Fotosúťaž PMVRO

Organizátori

Partneri fotosúťaže

mmikolasik

Záštitu nad fotosúťažou prevzalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

A+ R A-

Porota

Do 21 dní od uzavretia súťaže porota vyhodnotí súťaž a určí troch výhercov súťaže (1., 2. a 3. miesto), ktorí budú odmenení.

Členovia poroty 4. ročníka fotosúťaže Ľudské práva v rozvojovej spolupráci:

Ingrid Ludviková – tlačová a komunikačná tajomníčka, Zastúpenie EK na Slovensku
Jana Čavojská - novinárka
Ján Mihálik - tréner a konzultant, Saleziáni don Bosca
Andrej Návojský - Nadácia Milana Šimečku

Zasadnutie poroty sa uskutočnilo 22. 9. 2014.

Kritériá pri posudzovaní:

• originálnosť a kreativita pri prepojení témy ľudských práv a rozvojovej spolupráce
• technická úroveň a kvalita fotografie
• súlad s témou a výpovedná hodnota fotografie
• celkový dojem

Členovia poroty 3. ročníka fotosúťaže Ľudské práva v rozvojovej spolupráci:

Tomáš Halász- fotoreportér
Ingrid Ludviková- Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Andrej Návojský- Nadácia Milana Šimečku
Boris Németh- dokumentárny a reportážny fotograf
Branislav Tichý- tréner a konzultant PDCS, člen Predsedníctva Platformy MVRO

Zasadnutie poroty sa uskutočnilo 17.9.2013.

Členovia poroty 2. ročníka fotosúťaže Ľudské práva v rozvojovej spolupráci:

Dominik Bugár- fotograf a lektor digitálnej fotografie
Radek Burda- publicista, fotoeditor denníka Lidové noviny a riaditeľ medzinárodnej fotografickej súťaže Photo Annual Award
Jana Čavojská- novinárka, fotografka
Ingrid Ludviková- tlačová a komunikačná tajomníčka Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
Branislav Tichý- tréner a konzultant PDCS, člen Predsedníctva Platformy MVRO

Zasadnutie poroty sa uskutočnilo 17.9.2012.

Členovia poroty 1. ročníka fotosúťaže v roku 2011:

Andrej Bán- fotoreportér, novinár
Jana Čavojská- novinárka, fotografka
Alan Hyža- fotograf, dokumentarista
Ingrid Ludviková- tlačová a komunikačná tajomníčka, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Lenka Nemcová- výkonná tajomníčka Platformy MVRO

Zasadnutie poroty sa uskutočnilo 14.9.2011.