Fotosúťaž PMVRO

Organizátori

Partneri fotosúťaže

mmikolasik

Záštitu nad fotosúťažou prevzalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

A+ R A-

Základné podmienky

Súťaž je určená pre amatérskych a profesionálnych fotografov. Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba, s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky, vo veku minimálne 18 rokov. Súťaže sa nesmú zúčastniť zamestnanci organizátora a partnerov súťaže.

Každý autor môže do súťaže prihlásiť samostatne maximálne 3 fotografie v rámci jednej kategórie. V roku 2014 nie je možné prihlásiť fotopríbeh, ale iba samostatné fotografie v dvoch kategóriách:

1. Miléniové rozvojové ciele (fotografie z rozvojových krajín)

2. ŽI FÉR (fotografie zo Slovenska)

Celkovo tak jeden autor môže prihlásiť maximálne 6 fotografií.

Fotografia musí byť dielom autora, ktorý ju do súťaže prihlasuje.

Fotografia prihlásená do súťaže musí byť fotografiou z rozvojových krajín alebo z menej rozvinutých krajín, ktoré prechádzajú transformačným procesom alebo fotografiou zo Slovenska, ktorá hovorí o tom ako žiť fér.

Téma zobrazená na fotografii sa musí zhodovať s témou súťaže v rámci kategórie Miléniové rozvojové ciele alebo v rámci kategórie ŽI FÉR.

Keďže nám ide o zachytenie súčasného stavu, fotografia nesmie byť staršia ako 3 roky (fotografie môžu byť urobené v rokoch 2011 – 2014).

Fotografia nesmie byť počítačovo upravovaná v zmysle koláže a montáže. Povolené sú len minimálne úpravy farby, jasu, ostrosti a orezu.

Fotografia prihlásená do súťaže nesmie byť v rozpore s Kódexom používania obrazového materiálu a podávania správ, ku ktorému sa hlási Platforma mimovládnych rozvojových organizácií.

Autor musí vlastniť súťažnú fotografiu v dostatočnom rozlíšení (minimálne 2400 px pre A4), aby mohla byť v prípade potreby zväčšená na formát A3, prípadne väčší rozmer.