Fotosúťaž PMVRO

Organizátori

Partneri fotosúťaže

mmikolasik

Záštitu nad fotosúťažou prevzalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

A+ R A-

Dosiahnuť všeobecné základné vzdelanie

Egyptské pracujúce dievčatko

Kategória: Dosiahnuť všeobecné základné vzdelanie

Egyptské pracujúce dievčatko
Už od 3 rokov sa musia i deti podieľať na zárobku v rodine. Vozia turistov na ťavách a potom žobrú od nich peniaze. Keďže pracujem ako učiteľka v materskej škole, dievčatka mi bolo veľmi ľúto, pretože miesto hry musela celý deň pracovať v tých extrémnych horúčavách. A. Hanková, Hurgada, Egypt august 2011

Pluto bolo kedysi planétou

Kategória: Dosiahnuť všeobecné základné vzdelanie

Pluto bolo kedysi planétou
Kenské deti sú rovnako šikovné ako tie slovenské, len im treba dať príležitosť. Na jednej zo základnych škôl mesta Elburgon predviedli žiaci svoju suverenitu aj študentkám strednej školy zo susedného dištriktu. Počas prednášky o slnečnej sústave chlapci dospievajúce ženy ohúrili nepodareným, no pravdivým komplimentom: „Keď ste boli mladšie, Pluto bolo ešte planétou.“ B. Baluchová, Keňa 2011

Nobu a jeho rodina

Kategória: Dosiahnuť všeobecné základné vzdelanie

Nobu a jeho rodina
Dnes je veľký deň pre prvorodeného Nobuovho syna - rodina rozhodla, že pôjde študovať do kláštora v kráľovskom meste Leh. Aspoň jeden syn tak bude mať prístup ku vzdelaniu, ktoré mu umožní lepší život, než jeho otcovi - ktorý pol roka svoju rodinu nevidí, lebo zarába sprevádzaním zahraničných turistov po odľahlých vysokohorských dedinách Zanskaru a Ladakhu. S. Szabóová, India 2010

Cesta detí s postihnutím do školy

Kategória: Dosiahnuť všeobecné základné vzdelanie

Cesta detí s postihnutím do školy
Ľudia s postihnutím to majú ťažké všade, zvlášť však v rozvojových krajinách, kde sú diskriminovaní dvojnásobne - z hľadiska chudoby aj zdravotného postihnutia. Navyše postihnutie je tu často chápané ako kliatba a deti sú namiesto integrácie do spoločnosti ukrývané doma. Miléniové ciele akoby na túto kategóriu ľudí "druhej triedy" zabudli a nepovažujú ju za dôležitú ani politici u nás... M. Čaučík, Kitale, Keňa 2009

V škole

Kategória: Dosiahnuť všeobecné základné vzdelanie

V škole
Negramotnosť v Nepále dosahuje okolo 40%,a podľa rôznych prieskumov odhadom 30% detí nechodí pravidelne do školy. Je dokázané, že na tento ukazovateľ vplývajú predovšetkým faktory finančného zabezpečenia a sociálneho postavenia rodiny. Napriek tomu, že diskriminácia na základe kasty je v Nepále zakázaná zákonom, v spoločnosti do istej miery stále pretrváva. Táto fotografia bola urobená v škole pre "neprivilegované" deti, ktoré by bez podpory neziskovej organizácie Happy Home nemali šancu chodiť do školy. Dievčatko z obrázku je jedným z takýchto detí. Pochádza z neúplnej rodiny, stará sa o ňu len matka, ktorá sa so svojimi deťmi presťahovala do Kathmandu z vidieku za vidinou lepšieho života. Keďže sama bojuje s financiami na základné životné potreby, jej deťom bola poskytnutá podpora vo forme bezplatného vzdelania. E.Leskova, Kathmandu, Nepál 2011