Fotosúťaž PMVRO

Organizátori

Partneri fotosúťaže

mmikolasik

Záštitu nad fotosúťažou prevzalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

A+ R A-
09
September
2012

Na kumyse v džailoo

Kategória: Zabezpečiť udržateľnosť životného prostredia

V odľahlej kirgizskej oblasti Alaj sa ľudia stále živia tradičným spôsobom života - chovom koní a oviec na otvorených pastvinách, tzv. džailoo. Žijú buď v murovaných domcoch, maringotkách alebo, počas leta, v jurtách. Mliečne výrobky a mäso si obyvateľky a obyvatelia džailoo zabezpečujú svojpomocne - zo zvierat, ktoré chovajú. Ostatné potraviny sa musia doviezť z miest alebo zohnať na trhovisku, sú však v porovnaní so zvyškom krajiny nesmierne drahé, práve kvôli nedostupnosti regiónu. Ako palivo slúžia sušené kravské exkrementy, vodu získavajú z miestneho zdroja. Deti chodia do školy, kde sa učia kirgizsky, rusky a anglicky. Počas návštevy Buruš, etnickej Kirgizky, ktorá žije striedavo v Litve a Alaji sme boli pozvaní jej susedmi na kumys - kyslé kobylie mlieko. Vďaka ruštine sme sa s nimi nielen dohovorili, ale aj nasmiali. Ich nízke životné nároky boli pre nás zasa podnetom na zamyslenie, ako viezť život, ktorý sa blíži ideálu trvalej udržateľnosti. E. Strapková, Kirgizsko, 2012

09
September
2012

Goranská žena

Kategória: Presadzovať rovnosť pohlaví a posilniť postavenie žien

Oblasť Gora - južné Kosovo - prevažne moslimské. Postavenie goranských žien, je špecifické tým, že výrazne vystupuje do popredia ich primárna úloha "ženy - matky" starajúcej sa o chod domácnosti, o deti, o jedlo, o muža ... Je neprípustné, aby vstúpili do kaviarne, či krčmy, nepísaným pravidlom je, že tam smú len muži. Na ulici sa počas dňa zdržiavajú pomenej, drvivú väčšinu času trávia doma. Na jar sa tešia na Oslavu jari, ktorá sa koná okolo 6.mája (deň nie je každý rok rovnaký) v prírode za dedinou. Všetky ženy, krásne oblečené a upravené tancujú tradičný tanec pričom muži ich pri počúvaní hudby stojac vedľa pozorujú a debatujú. M. Pinčíková, Kosovo, 2012
09
September
2012

Chudoba

Kategória: Odstrániť extrémnu chudobu a hlad

Dievča v sirotinci v meste Cabernet. Chlapec sa s nami lúči pri odchode zo sirotinca v meste Cabernet. M. Kováčik, Keňa, 2012

09
September
2012

Cesta zo školy

Kategória: Dosiahnuť všeobecné základné vzdelanie

Cesta zo školy

Deti z oblasti jazera Inle sa vracajú zo školy. Oblečené sú v tradičných uniformách mjanmarských štátnych škôl - biela košeľa a zelené nohavice alebo sukňa. Všetky deti sa odmalička učia veslovať, pretože loďka je ich základný dopravný prostriedok. V. Slivka, štát Shan, Mjanmarsko (Barma), 2010

09
September
2012

Šijem, šijem pomaličky...

Kategória: Rozvíjať globálne partnerstvo pre rozvoj

Šijem, šijem pomaličky...

Fotografia zachytila etiópskeho muža, ktorý je zamestnaný na trvalý pracovný pomer v compaunde Sestier Matky Terezy v etiópskom mestečku Kibre Mengist, ktoré je vzdialené 400 km južne od hlavného mesta. Tento muž patri do šťastnej skupiny ľudí, ktorá má "lukratívnu" prácu u sestier (na etiópske pomery). Pracuje celý deň ako krajčír - šije posteľnú bielizeň pre potreby nemocnice, oblečenie pre pacientov. Dostáva mesačný plat, mesačný prídel mydla a časť platu je automaticky vložená do banky ako sporenie. P. Nováková, Etiópia, 2011