Fotosúťaž PMVRO

Organizátori

Partneri fotosúťaže

mmikolasik

Záštitu nad fotosúťažou prevzalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

A+ R A-

Zabezpečiť udržateľnosť životného prostredia

09
September
2012

Rybári na jazere Inle

Kategória: Zabezpečiť udržateľnosť životného prostredia

Jeden z tradičných spôsobov obživy miestnych obyvateľov - rybolov, je ohrozený. Plocha jazera Inle sa každým rokom zmenšuje v dôsledku usádzania sa sedimentu z riek, ktoré Inle napájajú. Jazero čelí v súčasnosti aj ďalším environmentálnym problémom. Intenzívna poľnohospodárska činnosť obyvateľov jazera (plávajúce poľnohospodárstvo), používanie chemických hnojív a nekontrolovaná likvidácia pevného odpadu má za následok devastujúce znečistenie vody v jazere. V. Slivka, štát Shan, Mjanmarsko (Barma), 2012

09
September
2012

Na kumyse v džailoo

Kategória: Zabezpečiť udržateľnosť životného prostredia

V odľahlej kirgizskej oblasti Alaj sa ľudia stále živia tradičným spôsobom života - chovom koní a oviec na otvorených pastvinách, tzv. džailoo. Žijú buď v murovaných domcoch, maringotkách alebo, počas leta, v jurtách. Mliečne výrobky a mäso si obyvateľky a obyvatelia džailoo zabezpečujú svojpomocne - zo zvierat, ktoré chovajú. Ostatné potraviny sa musia doviezť z miest alebo zohnať na trhovisku, sú však v porovnaní so zvyškom krajiny nesmierne drahé, práve kvôli nedostupnosti regiónu. Ako palivo slúžia sušené kravské exkrementy, vodu získavajú z miestneho zdroja. Deti chodia do školy, kde sa učia kirgizsky, rusky a anglicky. Počas návštevy Buruš, etnickej Kirgizky, ktorá žije striedavo v Litve a Alaji sme boli pozvaní jej susedmi na kumys - kyslé kobylie mlieko. Vďaka ruštine sme sa s nimi nielen dohovorili, ale aj nasmiali. Ich nízke životné nároky boli pre nás zasa podnetom na zamyslenie, ako viezť život, ktorý sa blíži ideálu trvalej udržateľnosti. E. Strapková, Kirgizsko, 2012

09
September
2012

Kawah Ijen

Kategória: Top30, Zabezpečiť udržateľnosť životného prostredia

Kawah Ijen

Jedna z najťažších prác na svete je ťažba síry z kráteru sopky Kawah Ijen na východe Jávy v Indonézii. Denne sa vyťaží okolo 12 ton síry, ktorú na svojich ramenách v košoch do kopca nesú 4 kilometre baníci. Ako ochrana pred nebezpečnými výparmi im slúžia často len jednoduché šatky pokvapkané vodou. Ich pľúca sú často poškodené a telá skrivené od ťarchy 80 kíl suroviny, ktorú vynesú na jeden krát. Fotografia vznikla v júni 2012. M. Candrakova, Indonézia, Jáva, 2012

09
September
2012

Sprchovanie

Kategória: Zabezpečiť udržateľnosť životného prostredia

Voda je na severe štátu Karnataka vzácna. Okres Raichur a obzvlášť okolie mesta Manvi je veľmi suché. Dedinčania musia chodiť ďaleko pre pitnú vodu, ktorá je častokrát kontaminovaná. Kúpanie tiež nie je samozrejmosťou. Preto taká sprcha, resp. kúpeľ naozaj nesmierne poteší. L. Rabarova, India, 2012

07
September
2012

Uganďania stavajú tukulu

Kategória: Top30, Zabezpečiť udržateľnosť životného prostredia

Uganďania stavajú tukulu

V mestečku Adjumani na severe Ugandy sa združujú ľudia, ktorí museli opustiť svoje domovy v dôsledku občianskej vojny, alebo sem utiekli z Južného Sudánu. Hoci na juhu Ugandy ľudia toľko netrpia, na severe krajiny je chudoba viditeľná a citeľná. Napriek tomu sú títo ľudia veľmi pracovití, snažia sa prežiť. Pri mojej návšteve tejto oblasti som mohol vidieť mužov, ktorí stavali ekologicky nenáročné a dômyselné tukuly – miestne príbytky pre svoje rodiny. M. Fulier, Uganda, 2012