Fotosúťaž PMVRO

Organizátori

Partneri fotosúťaže

mmikolasik

Záštitu nad fotosúťažou prevzalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

A+ R A-
09
September
2013

V jednote je sila

Kategória: Presadzovať rovnosť pohlaví a posilniť postavenie žien

V jednote je sila

Zástupkyne dedín južného Radžastanu sa zišli, aby absolvovali školenie organizované tamojšou neziskovou organizáciou. Keďže v rurálnych oblastiach sú mužskí potomkovia silne favorizovaní, medzi ženami panuje pocit menejcennosti. Neodvážia sa povedať svoj názor, robiť rozhodnutia a sú sociálne izolované. Vďaka tvorbe ženských svojpomocných skupín získavajú účastníčky novú sebadôveru, učia sa vzájomne si pomáhať, spolu si šetriť a byť si navzájom oporou. P. Trnková, India, 2012

09
September
2013

Žena v čase

Kategória: Presadzovať rovnosť pohlaví a posilniť postavenie žien

Žena v čase

Postavenie žien v Tanzánii za posledné obdobie vzrástlo. Majú svoje zastúpenie v parlamente, sú líderkami organizácií a silnými matkami svojich rodín. S odvahou sa pozerajú vpred a často si ani nevšimnú ako okolo nich veci rozkvitajú. Ženám by mala byť prejavovaná úcta, ktorá im bola tak dlho odopieraná. A to nie len vo výnimočných prípadoch. V. Paholíková, Tanzánia, 2013

09
September
2013

Rozprávajte, hovorme!

Kategória: Dosiahnuť všeobecné základné vzdelanie

Rozprávajte, hovorme!

Téma vzdelávania sa v súčasnosti intenzívne dotýka aj Tanzánie. Sociálne a ekonomické podmienky rodiny, nedostatočné uvedomovanie si dôležitosti vzdelania či vzdialenosť najbližšej školy.  Aj kvôli týmto príčinám nie všetky deti a mladí majú možnosť pravidelne sa stretávať so svojimi učiteľmi a spolužiakmi. Fotografia zachytáva moment zo sobotňajšieho seminára určeného pre rodičov, kde sme hovorili o vzdelaní, osobnostnom vývine a potrebách ich detí. Vzdelávanie by malo byť prístupné pre všetkých. V. Paholíková, Tanzánia, 2013

09
September
2013

Majster šarkanov, Afganistan

Kategória: Odstrániť extrémnu chudobu a hlad

Majster šarkanov, Afganistan

Afganský chlapec si púšťa šarkana na kopci kráľa Nadera nad Kábulom. I keď veľa detí v Afganistane musí kvôli zlým sociálnym podmienkam svojich rodín denne pracovať aj namiesto chodenia do školy, vždy si nájdu aspoň pár minút na najobľúbenejšiu hru v krajine – púšťanie šarkanov. J. Jakubíková, Afganistan, 2011

09
September
2013

Pod stromami. Ženy verzus muži

Kategória: Presadzovať rovnosť pohlaví a posilniť postavenie žien

Pod stromami. Ženy verzus muži

Aj v tanzánskej organizácii Mehayo, kde žijú deti a mladí s mentálnym znevýhodnením spolu s ďalšími, ktorí netrpia touto sociálnou stigmou, sa konfrontuje ženský element s mužským. Často sú to ženy, ktoré musia rozhodnúť. Vtedy muži intuitívne chápu potrebu žien pre vlastný život. Namiesto fyzického násilia použijú svoju silu lepším spôsobom. Mali by sme žiť v spravodlivom a rovnoprávnom svete. V. Paholíková, Tanzánia, 2013