Fotosúťaž PMVRO

Organizátori

Partneri fotosúťaže

mmikolasik

Záštitu nad fotosúťažou prevzalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

A+ R A-

Presadzovať rovnosť pohlaví a posilniť postavenie žien

09
September
2013

V jednote je sila

Kategória: Presadzovať rovnosť pohlaví a posilniť postavenie žien

V jednote je sila

Zástupkyne dedín južného Radžastanu sa zišli, aby absolvovali školenie organizované tamojšou neziskovou organizáciou. Keďže v rurálnych oblastiach sú mužskí potomkovia silne favorizovaní, medzi ženami panuje pocit menejcennosti. Neodvážia sa povedať svoj názor, robiť rozhodnutia a sú sociálne izolované. Vďaka tvorbe ženských svojpomocných skupín získavajú účastníčky novú sebadôveru, učia sa vzájomne si pomáhať, spolu si šetriť a byť si navzájom oporou. P. Trnková, India, 2012

09
September
2013

Žena v čase

Kategória: Presadzovať rovnosť pohlaví a posilniť postavenie žien

Žena v čase

Postavenie žien v Tanzánii za posledné obdobie vzrástlo. Majú svoje zastúpenie v parlamente, sú líderkami organizácií a silnými matkami svojich rodín. S odvahou sa pozerajú vpred a často si ani nevšimnú ako okolo nich veci rozkvitajú. Ženám by mala byť prejavovaná úcta, ktorá im bola tak dlho odopieraná. A to nie len vo výnimočných prípadoch. V. Paholíková, Tanzánia, 2013

09
September
2013

Pod stromami. Ženy verzus muži

Kategória: Presadzovať rovnosť pohlaví a posilniť postavenie žien

Pod stromami. Ženy verzus muži

Aj v tanzánskej organizácii Mehayo, kde žijú deti a mladí s mentálnym znevýhodnením spolu s ďalšími, ktorí netrpia touto sociálnou stigmou, sa konfrontuje ženský element s mužským. Často sú to ženy, ktoré musia rozhodnúť. Vtedy muži intuitívne chápu potrebu žien pre vlastný život. Namiesto fyzického násilia použijú svoju silu lepším spôsobom. Mali by sme žiť v spravodlivom a rovnoprávnom svete. V. Paholíková, Tanzánia, 2013

09
September
2013

Demokracia v Barme na predaj

Kategória: Presadzovať rovnosť pohlaví a posilniť postavenie žien

Demokracia v Barme na predaj

V Barma vládne od roku 1962 vojenská diktatúra. Po dlhoročnej represii voči demokratickej aktivistke Aung San Su Ťij sa situácia začala v marci roku 2012 uvoľňovať. Jej obrázky boli na uliciach všadeprítomné. Zdalo sa neuveriteľné, že len mesiac predtým sa ľudia báli čo i len vysloviť jej meno na verejnosti, tajní agenti počúvali za každým rohom. J. Štrichelová, Barma, 2012

09
September
2013

Budúcnosť

Kategória: Presadzovať rovnosť pohlaví a posilniť postavenie žien

Budúcnosť

Chlapci znamenajú pre rodinu nádej. Dostanú šancu na vzdelanie, aby sa vedeli o svojich rodičov a súrodencov jedného dňa postarať. Šancu na lepšiu budúcnosť. Dievčatá ostávajú doma, aby sa starali o domácnosť, varili, nosili vodu a stali sa matkami. Budúcnosť však nie je všetko. Treba sa vedieť usmievať a tešiť zo života tu a teraz. M. Ondicová, Burkina Faso, 2012