Fotosúťaž PMVRO

Organizátori

Partneri fotosúťaže

mmikolasik

Záštitu nad fotosúťažou prevzalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

A+ R A-
15
September
2014

Voda ako základ života

Kategória: MRC: Odstrániť extrémnu chudobu a hlad

Voda ako základ života

Africké dieťa pumpujúce vodu zo studne. Bez vody by nebol život, toto tvrdenie najviac pociťujú ľudia žijúci na čiernom kontinente. Uvedomuje si to aj malé dieťa, ktoré má aj vďaka tomu, že má prístup k vode úsmev na tvári. Viktor Németh, Budiriro - Harare, Zimbabwe, 2014

15
September
2014

Reaching the Unreached

Reaching the Unreached

Obrázok zachytáva dve "školopovinné" deti, chlapca i dievča podporované v rámci misijného projektu Edu aid, ktorý zabezpečuje dosiahnutie vzdelania pre najnižšie kasty, tzv. nedotknuteľných, v mestečku Manvi, v okrese Raichur, v štáte Karnataka. - V. Nemčovičová, India

15
September
2014

Rovnosť v rozdielnosti

Kategória: MRC: Dosiahnuť všeobecné základné vzdelanie

Rovnosť v rozdielnosti

Obrázok zachytáva dvoch chlapcov, ktorí dostali príležitosť vzdelávať sa v rámci projektu podporovaného jezuitskou misiou v obci Pannur, v okrese Raichur, v štáte Karnataka a tým zmeniť svoju životnú predispozíciu dalitov - najchudobnejšej kasty v Indii, ktorá je postavená na okraj spoločnosti, čo do pracovných príležitostí či možnosti dosiahnuť kvalitné vzdelanie. - V. Nemčovičová, India

15
September
2014

Nádej pre Pannur

Kategória: MRC: Dosiahnuť všeobecné základné vzdelanie

Nádej pre Pannur

Obrázok zachytáva prvé okamihy života ešte rozostavanej školy v obci Pannur, okres Raichur, štát Karnataka. Misia Pannuer bola zverená jezuitom v roku 2002, ktorí svoju činnosť na tomto mieste "zasvätili" snahe o sprístupnenie vzdelania pre tých, ktorí sú ekonomicky chudobní, sociálne zaostalí, výchovne zanedbaní a politicky bezmocní (daliti). To platí predovšetkým o dievčatách a ženách, ktoré prvýkrát hľadajú svoje vlastné postavenie ako ľudské bytosti v spoločnosti, ktorá ich dvojnásobne stigmatizuje a využíva. - V. Nemčovičová, India

15
September
2014

Pred domom

Kategória: MRC: Odstrániť extrémnu chudobu a hlad

Pred domom

Dieťa sa hrá pred svojím domom, v slamoch v Indii. Smeti a stavebný odpad sú všade navôkol. Mnohé zo susedných domov sú už zbúrané. Podobný osud čaká všetky nelegálne postavené domy. K.Juríková, India, 2014