Miléniové rozvojové ciele

Bol to najväčší samit v dejinách ľudstva. Stretli sa na ňom prezidenti, premiéri a národné delegácie z viac než 150 štátov sveta. Prišli všetci veľkí svetoví hráči. Popri Clintonovi, Castrovi či Arafatovi sedel na samite ako reprezentant Slovenska aj Mikuláš Dzurinda. A debatovali o tom, ako spraviť zo Zeme lepšie miesto pre život.

Predstavitelia krajín OSN si v septembri roku 2000 spolu sadli a dohodli sa na ôsmich Miléniových rozvojových cieľoch. Zhodli sa, že sa za najbližších 15 rokov pokúsime znížiť extrémnu chudobu o polovicu, zvýšiť školskú dochádzku, znížiť detskú úmrtnosť či potlačiť choroby ako je AIDS a malária. Čas na ambiciózne zmeny za chvíľu vyprší.

Odstrániť extrémnu chudobu a hlad

Odstrániť extrémnu chudobu a hlad

Všeobecná deklarácia ľudských práv, článok 25(1); ICESCR článok 11 Jeden dolár na deň predstavuje hranicu takzvanej extrémnej chudoby. V roku 2000 žilo v extrémnej chudobe 1,2 miliardy ľudí.
Dosiahnuť všeobecné základné vzdelanie

Dosiahnuť všeobecné základné vzdelanie

Všeobecná deklarácia ľudských práv článok 25(1); ICESCR článok 13 and 14; CRC článok 28(1)(a); CEDAW článok 10; CERD článok 5(e)(v)
Častou prekážkou vzdelávania je jeho nedostupnosť a vysoké náklady. Navyše mnohé deti musia namiesto chodenia do školy pracovať, aby pomohli uživiť rodinu.
Presadzovať rovnosť pohlaví a posilniť postavenie žien

Presadzovať rovnosť pohlaví a posilniť postavenie žien

Všeobecná deklarácia ľudských práv článok 2; CEDAW; ICESCR článok 3; CRC článok 2
Chudobných žien je dvakrát viac ako chudobných mužov. Dôležitým ukazovateľom pokroku v tejto oblasti sa pomer prístupu chlapcov a dievčat k vzdelaniu nestal náhodou. Dve tretiny negramotných dospelých tvoria ženy.
Znížiť úmrtnosť detí

Znížiť úmrtnosť detí

Všeobecná deklarácia ľudských práv článok 25; CRC článok 6, 24(2)(a); ICESCR článok 12(2)(a)

Zlepšiť zdravie matiek

Zlepšiť zdravie matiek

Všeobecná deklarácia ľudských práv článok 25; CEDAW článok 10(h), 11(f ), 12, 14(b); ICESCR článok 12; CRC článok 24(2)(d); CERD článok 5(e)(iv)
Bojovať proti HIV/AIDS, malárii a ďalším chorobám

Bojovať proti HIV/AIDS, malárii a ďalším chorobám

Všeobecná deklarácia ľudských práv článok 25; ICESCR článok 12, CRC článok 24; CEDAW článok 12; CERD článok 5(e)(iv)
Zabezpečiť udržateľnosť životného prostredia

Zabezpečiť udržateľnosť životného prostredia

Všeobecná deklarácia ľudských práv článok 25(1); ICESCR článok 11(1) and 12; CEDAW článok 14(2)(h); CRC článok 24; CERD článok 5(e)(iii)
Rozvíjať globálne partnerstvo pre rozvoj

Rozvíjať globálne partnerstvo pre rozvoj

Všeobecná deklarácia ľudských práv článok 22 and 28; ICESCR článok 2(1), 11(1) , 15(4), 22 a 23; CRC článok 4, 24(4) and 28(3)

Ako vidia globálny rozvoj po 15 rokoch odborníci?

“Ľudia majú lepší prístup k pitnej vode, zlepšil sa život v slumoch, viac dievčat má prístup k základnému vzdelaniu” (Magdy Martínez-Solimán, Rozvojový program OSN)

“Zmenou definície extrémnej chudoby sa podarilo papierovo znížiť počet chudobných a zlepšiť trend.“ (Thomas Pogge, Yale University)

“Je jasné, že väčšina z odstránenia chudoby nemá nič spoločné s miléniovými cieľmi, ale s ekonomickým rastom Číny. Mali však pozitívny efekt. A to tým, že sa zamerala pozornosť donorov na niektoré kľúčové oblasti ako je zdravie alebo vzdelávanie” (Elizabeth Stuart, Overseas Development Institute)

„Predišlo sa úmrtiu 3,3 milióna ľudí na následky malárie, ako aj úmrtiu 22 miliónov ľudí nakazených tuberkulózou. Úmrtnosť detí do päť rokov celosvetovo klesla, napriek rastu populácie“ (Tlačový odbor slovenského rezortu zahraničia)

“Vďaka rastu populácie mohli percentuálne hodnoty chudobných klesať, no v skutočnosti bolo chudobných viac. Príkladom je subsaharská Afrika, kde počet chudobných od roku 2000 výrazne narástol,”(Alex Scrivener, Global Justice Now)

“Žijeme vo svete, kde je čoraz viac chudobných v bohatých krajinách”(Alex Scrivener, Global Justice Now)

“Pokiaľ budú bohaté krajiny krajinám globálneho Juhu škodiť neférovými obchodnými zmluvami, pokiaľ tam budú naše spoločnosti ničiť tamojšie životné prostredie a nebudú tam platiť dane, môžeme spolupracovať ešte aj ďalších 500 rokov a nikam sa nedostaneme. Preto by sme mali politiky zosúladiť v prospech rozvoja,”(Andrea Girmanová, Platforma MVRO)

„České príslovie hovorí, že cesta do pekla býva dláždená dobrými úmyslami. Pri rozvojovej pomoci toto príslovie bohužiaľ platí až príliš často.“ (Tomáš Ryška, etnológ/lektor Sokratovho inštitútu)

„V globalizovanom svete je nutné sa vystaviť nepohodlnému faktu, že nejestvujú žiadne dopredu známe riešenia. Riešenia problémov je vždy nutné nanovo hľadať.“ (Vanessa de Oliveira Andreotti, profesorka globálneho vzdelávania/lektorka Sokratovho inštitútu)

Ako vidíš globálny rozvoj po 15 rokoch ty?