OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Kvapka vody
24. septembra 2015
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Let us grown with education
24. septembra 2015

Ženské tajomstvo

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Spánok vonku, nevchádzanie do chrámov, nedotýkanie sa zvierat, nedotýkanie sa jedla, ktoré je konzumované inými, a všeobecné tabu vo veci ženskej periódy. Neinformovanosť ako aj deficit toaliet viditeľne znižuje školskú dochádzku dievčat počas „svojich dní. Táto fotografia vznikla pri prieskume záujmu zapojenia sa miestnych žien do projektu zameraného na dobúranie tabu, zvyšovanie povedomia o infekciách a s tým spojených reprodukčných problémoch v dôsledku používania nedostatočne dezinfikovaných materiálov. Ženy sú zaškolené na výrobu hygienických potrieb a následne ich budú za symbolické ceny predávať ostatným ženám a dievčatám.

Kristína Maťašová, Orissa (India), 2015